Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Johan Sverdrup boreinnretning

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 22.4.2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) og deres prosjektoppfølging av materialhåndtering, arbeidsmiljø og boring for Johan Sverdrup boreinnretning.


Statoil er operatør for Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen. Plan for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble godkjent i 2015 og produksjonsstart er planlagt til slutten av 2019. Den valgte utbyggingsløsningen for første byggetrinn er et feltsenter med fire spesialiserte innretninger; boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør.

Tilsynsaktiviteten var en oppfølging av en tilsynsaktivitet som ble startet i 2014 og der flere observasjoner innenfor prinsipper for materialhåndtering, arbeidsmiljø og barrierestyring, ble identifisert.

Formålet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvorvidt Statoil og EPC-leverandør Aibel hadde etablert styringssystemer og oppfølgingspraksis som sikrer at Johan Sverdrup boreinnretning blir prosjektert og bygget i samsvar med krav i regelverket innenfor materialhåndtering, boring og arbeidsmiljø.

Tilsynet ble gjennomført som et statusmøte i Aibels lokaler i Asker.

Tilsynet identifiserte verken avvik eller forbedringspunkt.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77