Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Johan Sverdrup

Vi har ført tilsyn med Statoil rettet mot sammenstilling av boreinnretningen til Johan Sverdrupfeltet.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført den 26. og 27. februar 2018 ved Aibels verft i Haugesund, hvor moduler til boreinnretningen til Johan Sverdrupfeltet sammenstilles.

Målet med tilsynet var å følge opp planlegging og gjennomføring av prosjektet med hovedvekt på sammenstilling, følge opp Statoil sin oppfølging av leverandører, og undersøke om prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Vi identifiserte ett forbedringspunkt i tilsynet. Det gjaldt sveiseprosedyre, og vi har bedt Statoil innen 23. april 2018 gi sin vurdering av dette forholdet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77