Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Johan Sverdrup

I perioden 16. – 17. januar 2018 førte vi tilsyn med Statoils arbeid for å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring og robust drift på boreplattformen (DP) og riserplattformen (RP) på Johan Sverdrup.


Johan Sverdrup er et olje- og gassfelt under utbygging på Utsirahøyden i Nordsjøen, om lag 160 kilometer vest for Stavanger. Vanndypet i området er 110 til 120 meter.

Statoil er operatør for feltet. Produksjonen er planlagt startet i slutten av 2019.

Mål
Målet med tilsynet er å følge opp Statoil sin styring og oppfølging av:

• robust drift av bore- og brønnsystemer og det elektriske anlegget om bord

• barrierer med sikkerhetsstrategien for både tekniske, organisatoriske og operasjonelle barriereelementer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat
Tilsynet påviste ett avvik på følgende område:

Vi fant to forbedringspunkter på følgende områder:

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95