Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Johan Sverdrup

I perioden 27.-30. november 2017 førte vi tilsyn med Statoil og Johan Sverdrup-prosjektet.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp at Statoil i samarbeid med aktørene i utbyggingsprosjektet Johan Sverdrup er i samsvar med forutsetningene i PUD, gjeldende forskrifter og relevante standarder, samt Statoils egne krav.

Tilsynsaktiviteten hadde spesielt søkelyset mot Statoils oppfølging av utførelse og ferdigstillelse av utforming og tilrettelegging for materialhåndtering, sikker bruk av løfteutstyr, vedlikeholdsplanlegging og preservering av anlegg, systemer og utstyr på innretningene P1 (prosessmodul) og RP (Riserplattform).

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Løfteoperasjoner
  • Materialhåndteringsplaner
  • Vedlikeholdsstyringssystemet

Statoil Petroleum as har fått frist til 2. mars 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77