Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Johan Sverdrup

Vi har ført tilsyn med vedlikehold, materialhåndtering og løfteutstyr i bygge- og ferdigstillelsesfasen for prosess- og stigerørsinnretningene til Johan Sverdrupfeltet.


I perioden 3. til 30. november 2017 førte vi tilsyn med Statoil rettet mot vedlikehold, materialhåndtering og løfteutstyr i bygge- og ferdigstillelsesfasen for prosess- og stigerørsinnretningene til Johan Sverdrupfeltet

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at Statoil, i samarbeid med aktørene i utbyggingsprosjektet Johan Sverdrup, finner løsninger som er i samsvar med forutsetningene i plan for utbygging og drift (PUD), gjeldende forskrifter og relevante standarder, samt Statoils egne krav.

Tilsynsaktiviteten var spesielt rettet mot Statoils oppfølging av utførelse, ferdigstillelse, utforming og tilrettelegging for materialhåndtering, sikker bruk av løfteutstyr, vedlikeholdsplanlegging og preservering av anlegg, systemer og utstyr på innretningene.

Tilsynet identifiserte forbedringspunkt når det gjaldt tilrettelegging for sikre og effektive løfteoperasjoner, materialhåndteringsplan og vedlikeholdsstyring.

Vi har bedt Statoil innen 23. februar 2018 redegjøre for oss hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77