Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Johan Sverdrup

7. november 2017 førte vi tilsyn med Statoil og hvordan krav til isolering er planlagt ivaretatt for å unngå korrosjon under isolasjon (KUI) på Johan Sverdrup fase 2.


Johan Sverdrup er et olje- og gassfelt under utbygging på Utsirahøyden i Nordsjøen, om lag 160 kilometer vest for Stavanger. Vanndypet i området er 110 til 120 meter.

Statoil er operatør for feltet. 

Mål
Målet med tilsynet var å undersøke ivaretagelse av regelverkets krav til isolering og mulig senere utfordring med korrosjon under isolasjon.

Resultat
Under tilsynet gjorde vi observasjoner knyttet til:

Prosjektet er i planleggingsfasen (FEED-fasen) og planlegger beslutning om gjennomføring og innsendelse av plan for utbygging (PUD) høsten 2018.

Fase 2 utbyggingen er en planlagt nødvendig videreføring fra Johan Sverdrup fase 1 og består av en prosessinnretning og større modifikasjoner på riserinnretning som inkluderer utbygging for strøm fra land.

Plan for produksjonsstart for fase 2 er 2022. Feltet har en estimert levetid på 50 år.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77