Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Johan Sverdrup

Ptil førte 18.-19.4.2016 tilsyn med detaljprosjektering av Johan Sverdrup-eksportrørledninger.


Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer og at krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til styrende dokumentasjon, verifikasjoner, system for trykkbeskyttelse av oljerør og analyser.

Statoil har fått frist til 8.7.2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkter vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77