Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Heidrun TLP

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet mai 2012 til november 2013 tilsynsaktiviteter med Statoil og den valgte brønnserviceentreprenøren sin planlegging og iverksetting av boring med kveilerør på Heidrun TLP.


Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoil, sammen med boreentreprenør og andre involverte entreprenører, ivaretar planlegging og gjennomføring av kveilerørsboringen på Heidrunfeltet i henhold til egne krav, krav i regelverket og tilviste standarder.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • gjennomføring av risikoanalyser
  • kjennskap av prosedyrer
  • brannbekjempelse i kveilerørsanlegget
  • løfteoperasjoner

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • arbeidsmiljø i kveilerørsanlegget
  • oppheng av kabler

 

Journal 2012/522

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064