Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Heidrun

22. mai til 9. juni 2017 førte vi tilsyn med Statoil sin håndtering av storulykke- og arbeidsmiljørisiko på Heidrun.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, er i henhold til selskapets og myndighetenes krav. Vi ønsket i tillegg å vurdere prioritering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter og implementering av risikoreduserende tiltak.

Resultat
Vi identifiserte to avvik knyttet til:

  • Tekniske driftsdokumenter
  • Rutiner for utskifting av ståltau

Videre identifiserte vi seks forbedringspunkter knyttet til:

  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
  • Gjennomføring av tiltak på arbeidsmiljøområdet
  • Vedlikeholdsprogram og opplæring
  • Tilstandsvurdering av dekksrister i gangveier
  • Konsekvens av verste brann (Worst Credible Process Fire)
  • Ressurser i forhold til planlagte aktiviteter

Statoil har fått frist til 27. oktober 2017 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77