Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Hammerfest LNG

Ptil gjennomførte i perioden 24.-26. juni 2014 en tilsynsaktivitet ved Hammerfest LNG rettet mot fagområdene teknisk og operasjonell sikkerhet.


Målet med tilsyn på teknisk og operasjonell sikkerhet er å føre tilsyn med at utvalgte barrierer med tilhørende ytelseskrav er i samsvar med krav nedfelt i forskrifter, standarder og styrende dokumenter.

Tilsynet ble gjennomført som planlagt, var godt tilrettelagt og både presentasjoner og intervjuene viste stor grad av åpenhet.

Ptil identifiserte tre forbedringspunkter under tilsynet. Disse var knyttet til utskifting av trykkavlastingsventiler, prosessen for anskaffelse av trykkavlastingsventiler og barrierestrategi og ytelseskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77