Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gullfaks C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 3.12. – 6.12.2013 tilsyn med Gullfaks C innretningen.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • risikoanalyse
  • reduksjon av eksplosjonsrisiko
  • rømningsveier

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • strategier og prinsipper for utforming og bruk av barrierer
  • områderisikokart
  • risikoanalyser
  • gjennomføring av planlagte aktiviteter
  • overvåkning og kontroll
  • oppdatering av driftsdokumenter
  • løfteutstyr

 

Journal 2013/1298

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064