Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gullfaks C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29. mai 2013 tilsyn med Statoil Petroleum og Gullfaks C subseakompresjon-prosjektet.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • styrende dokument
  • monitorering

Journal 2013/427

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77