Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gullfaks B

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Statoil og Gullfaks B i perioden 18.4.2013 – 14.6.2013.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoil hadde etablert nødvendige krav og systemer for å sikre at brønnbarrierer og brønnkontrollutstyr med tilhørende kontrollsystemer ble fulgt opp og ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte og at risiko var redusert i tilstrekkelig grad.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • sikkerhetskritiske ventiler
  • testing av brønnkontrollutstyr
  • testing av ventiler

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • styrende dokumenter
  • data over trykkutvikling i ringrom

Brev til Statoil
Tilsynsrapport – Gullfaks B

Journal 2013/342

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77