Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gullfaks A

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 3.3-7.3.2014 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) og Gullfaks A.


Mål
Målet for aktiviteten var å vurdere selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr på Gullfaks A.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • forbedringspunkt
 • kompetanse
 • offshorekraner
 • løfteredskap
 • BOP-kran
 • nødprosedyrer
 • stillas
 • personheis

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • slitasje av ståltau for bom
 • løfteutstyr
 • ressursbehov
 • kompetanse
 • løfteoperasjoner
 • teknisk tilstand – rekkverk
 • rørhåndteringskran - prosedyrer
 • vedlikeholdssystem
 • Rørhåndteringskran – samsvarserklæring
 • Tilkomst til rørhåndteringskran
 • sikringsporter
 • sperrekart for boremodulene

 

Journal 2014/31

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064