Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gina Krog FSO

Ptil førte 3. og 4. mars 2016 tilsyn med fabrikasjon av bærende konstruksjoner og Statoils egen oppfølging av Gina Krog FSO.


Målet med aktiviteten var å verifisere at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer og at krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt. Videre var målet å følge opp Statoil sin egen oppfølging av fabrikasjonen og leverandørene.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95