Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gina Krog

I perioden 7. desember 2017 til 26. januar 2018 førte vi tilsyn med Statoil sin styring av barrierer, teknisk sikkerhet, elektriske anlegg, arbeidsmiljø, og materialhåndtering på Gina Krog.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp Statoils styring og oppfølging av barrierer, teknisk sikkerhet, elektriske anlegg, arbeidsmiljø, og materialhåndtering inkludert kraner og løfteutstyr på Gina Krog og Gina Krog FSO.

Videre ville vi følge opp tidligere tilsynsaktiviteter som var gjennomført i prosjektperioden, og se til at forhold innen de nevnte fagområdene var ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til materialhåndteringsplan.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Roller og ansvar
  • Sakkyndig virksomhet
  • Bruk av dekkrister i kompositt
  • Brannvannsforsyning
  • Kjemikalier

Statoil har fått frist til 19. mars 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95