Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Gina Krog

Petroleumstilsynet gjennomførte 15.-17.desember 2014 tilsyn med fabrikasjon av jacket til Gina Krog.


Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoil sin oppfølging av fabrikasjon av jacket blir utført i samsvar med gjeldende regelverk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Avspenningsgløding (PWHT)
  • Designlevetid
  • Dokumentasjon


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064