Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - fleksible stigerør

Ptil har ført tilsyn med Statoil med hensyn til teknologioppfølging, driftsoppfølging og tilstandskontroll av fleksible stigerør.


Bakgrunnen for dette tilsynet er hendelser som har inntruffet med fleksible stigerør, og at slike hendelser er påvist å være den hendelsestypen som bidrar mest til risikoen for storulykke. Ptil ønsker derfor å følge opp aktørene i næringen for å se til at det arbeides målrettet med å finne løsninger på utfordringene og sikre gode driftsforhold for stigerørene.

Tilsynet ble gjennomført i form av et faglig møte ved Statoils kontor i Stjørdal 16.10.2014.

Det ble ikke gjennomført verifikasjoner, og resultatet av tilsynsaktiviteten består derfor en gjennomgang av temapunkter med utgangspunkt i spørsmålsstillingene som ble gitt i Ptils varsel om tilsyn. På bakgrunn av informasjonen som kom fram og de faglige drøftingene i møtet, identifiserte Ptil et antall aksjonspunkter det må jobbes videre med og som kan være aktuelle for videre oppfølging fra Ptils side.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77