Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - fleksible rørledninger

Ptil har ført tilsyn med hvordan Statoil følger opp utfordringer med fleksible rørledninger.


Ptil førte tilsyn med Statoil 29. og 30. november 2016, henholdsvis i Statoils kontorer i Stjørdal og ved forskningssenteret i Trondheim.

Hensikten med tilsynet var å se til at Statoil følger opp utfordringer med fleksible rør på en helhetlig måte og at det jobbes med å forstå forskjellige typer feil og degraderingsmekanismer som kan oppstå.

I møtene presenterte Statoil status for fleksible stigerør og spesifikke faglige tema i henhold til Ptils tilsynsvarsel.

Det ble ikke gjort direkte verifikasjoner i styringssystem, styrende dokumenter eller systemer for oppfølging av integriteten av fleksible rør. Det kom ikke fram forhold som indikerer avvik fra regelverket eller forbedringspunkter i dette tilsynet.

Statoil er imidlertid bedt om å oversende utfyllende informasjon knyttet til overvåking av ringrom i stigerør.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95