Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – detaljprosjektering Polarled

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 11.-12. mars 2014 en tilsynsaktivitet med detaljprosjektering av Polarled.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer, og at krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumenthåndtering
  • Designdokumentasjon
  • Frispennanalyser
  • Verifikasjon av programvare

 

Journal 2014/219

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77