Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - COSL Innovator

Petroleumstilsynet gjennomførte, i perioden 10.6. til 13.6.2014, tilsyn med Statoil sin bruk av trykkbalansert boring med COSL Innovator på Trollfeltet.


Mål
Målet for tilsynsaktiviteten er å føre tilsyn med at Statoil, sammen med tjenesteleverandør, boreentreprenør og andre involverte parter ivaretar planlegging, gjennomføring og innhenting av erfaring fra de nevnte trykkbalanserte boreoperasjonene i henhold til egne krav, krav i regelverket, og tilviste standarder.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til sikkerhetskritisk barriereelement.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Kjennskap til resultat av risikoanalyser
  • Støymåling

 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77