Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – bruk av Haven på Johan Sverdrupfeltet

Ptil har ført tilsyn med Statoil og deres oppfølging av den flyttbare innretningen Haven for bruk på Johan Sverdrupfeltet.


Haven er en oppjekkbar innretning, sertifisert for bruk på inntil 83 meters vanndyp. Statoil ønsker å bruke den på dypere vann på Johan Sverdrup-feltet. Det innebærer en betydelig forlengelse av leggene, og behov for en annen type fundamenter (sugeankre). Haven skal brukes på Johan Sverdrupfeltet fra 2018.

I tiden 1. til 2. februar 2017 førte vi tilsyn med Statoil knyttet til forlengelsen av leggene på Haven, nye fundamenter og stedsspesifikke analyser av de bærende konstruksjonene.

Målet med tilsynet var å gjøre stikkprøver med om prosjekteringen av den oppjekkbare innretningen er i samsvar med gjeldende regelverk.

Det ble ikke identifisert avvik fra regelverket i dette tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt. Dette gjelder bruk av Statoils FAR-verdier som akseptkriterier for risiko.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77