Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - bølger i dekk

Vi har ført tilsyn med Statoil og de halvt nedsenkbare innretningene Kristin, Åsgard B, Troll B, Troll C, Visund og Snorre B samt strekkstaginnretningene Heidrun TLP og Snorre A om bølger i dekk.


Mål
Målet med tilsynet var å få en status på Statoil sin egen oppfølging for å sikre halvt nedsenkbare produksjonsinnretninger og strekkstaginnretninger mot bølger i dekk. Vi ønsket også å få innsikt i Statoils rutiner og kriterier der tiltak er nødvendige for å sikre innretningene i høye sjøtilstander.

Ønsket effekter var at Statoil er bevisst på problematikken om airgap, at vi får et innblikk i om nødvendige tiltak er iverksatt og at innretningene er robuste mot hendelser med bølgeslag.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til tiltak for skadebegrensning og forebygging av faresituasjoner.

Statoil har fått frist til 11. januar 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77