Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – barrierestyring på Johan Sverdrup

I perioden 8. – 16. november 2017 førte vi tilsyn med Statoils arbeid for å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring og robust drift på prosessplattformen (P1) og riserplattformen (RP) på Johan Sverdrup.


Johan Sverdrup er et olje- og gassfelt under utbygging på Utsirahøyden i Nordsjøen, om lag 160 kilometer vest for Stavanger. Vanndypet i området er 110 til 120 meter.

Statoil er operatør for feltet. Produksjonen er planlagt startet i slutten av 2019.

Mål
Målet med tilsynet er å verifisere at Statoils styring og oppfølging av barrierer er i henhold til egne krav og myndighetenes krav.

I tillegg fulgte tilsynet opp implementering av design- og installeringsunderlaget for Johan Sverdrup er i samsvar med forutsetningene i plan for utbygging og drift (PUD), forskrifter og anbefalte standarder. Dette innebærer at Statoil påser at kontraktøren samsung er kjent med designforutsetninger.
 
Resultat 
Tilsynet påviste ett avvik på følgende område:
  • Tiltak for beskyttelse av rom og utstyr mot brann
Vi fant seks forbedringspunkter på følgende områder:

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77