Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Asta Hansteen

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 4.11.2013 og 14.-15.1.2014 tilsyn med Statoil sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Aasta Hansteen.


Mål
Målet med oppgaven var å føre tilsyn med Statoil sin etablering og implementering av styringssystem som skal sikre etterlevelse av regelverkets krav til risiko- og barrierestyring i et livsløpsperspektiv.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • risikoanalyse
  • brannvannssystemet
  • barrierestyring
  • brannskille
  • kjølesystem for nødgenerator

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • risikostyring
  • risikoreduksjon
     

Journal 2013/1270

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064