Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Aasta Hansteen-utbyggingen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte, i perioden 3.juni – 25.juni 2014, tilsyn med Statoils prosjektering av Aasta Hansteen-innretningen.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere om Statoil og entreprenørers styring av detaljprosjektering innenfor arbeidsmiljøområdet blir gjennomført i samsvar med gjeldende regelverk og anerkjente normer og om de er tilstrekkelige til å sikre samsvar med krav til eksponering for arbeidsmiljøfaktorer i driftsfasen.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Eksponering for arbeidstakergrupper
  • Kravsetting og kommunikasjon av krav
  • Analyser som beslutningsgrunnlag

 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77