Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Aasta Hansteen

25.-26. oktober 2017 førte vi tilsyn med Statoil om sluttdokumentasjon av prosjektering og fabrikasjon av bærende konstruksjoner og maritime systemer på Aasta Hansteen.


Mål
Gjennom stikkprøver i sluttdokumentasjonen ønsket vi å få et inntrykk av om bærende konstruksjoner og maritime systemer var bygget etter gjeldende regelverk, og at sluttdokumentasjon av prosjekteringen og fabrikasjonen var i samsvar med forskrifter og standarder.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til avviksbehandling.

Statoil har fått frist til 4. desember med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95