Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Aasta Hansteen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 9. april 2014 tilsyn med Statoil og detaljprosjektering av offshore lastesystemer for Aasta Hansteen FPSO.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at lastesystemet på Aasta Hansteen er tilstrekkelig kvalifisert og dimensjonert i samsvar med gjeldende regelverk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Behandling av alternative løsninger
  • Verifikasjon av analyser
  • Dokumentasjon

 

Journal 2014/96

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064