Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Spirit Energy og Maersk Drilling - bore- og brønnoperasjoner

I perioden 21. til 22. august samt 3. til 5. september førte vi tilsyn med Spirit Energy og Maersk Drilling rettet mot planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Oda-feltet med Maersk Interceptor.


Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Spirit Energy (operatør for Oda-feltet) og Maersk Drilling (boreentreprenør) sammen med serviceselskapene etterlever regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Bore- og brønnoperasjonene på Oda-feltet gjennomføres med den flyttbare boreinnretningen Maersk Interceptor.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til mangelfull styring av oppgaver i sentralt kontrollrom på Marsk Interceptor (Maersk Drilling).

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Manglende trening, øvelser og definisjon av organisatoriske og operasjonelle barrierer innenfor brønnkontroll (Spirit Energy)
  • Midlertidig tilbakeplugging uten tilstrekkelig robust barriere (Spirit Energy)
  • Opplæring og involvering av vernetjenesten (Maersk Drilling og Spirit Energy)


Selskapene har fått frist til 14. desember 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77