Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Spirit Energy – Maersk Interceptor

4. og 5. juni 2018 førte vi tilsyn med de stedsspesifikke analysene av bærende konstruksjoner på Maersk Interceptor for bruk på Odafeltet.


Mål
Målet med tilsynet var ved stikkprøver å se på hvordan Spirit Energy følger opp de geotekniske- og konstruksjonsmessige forholdene for Maersk Interceptor på Odafeltet. Vi så på hvordan Spirit Energy spesifiserer de stedsspesifikke forholdene, hvordan undersøkelsene og analysene gjennomføres og verifiseres. Vi la særlig vekt på de geotekniske forholdene, og hvordan Spirit Energy sikrer at alle forskriftskravene etterleves.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumentasjon av kvalitetskontrollene
  • Analyser av båtkollisjoner
  • Sporbarhet i beslutninger

Spirit Energy har fått frist til 24. august 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95