Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Songa Offshore - Songa Dee

Ptil førte i perioden 9.-13. november 2015 tilsyn med elektriske anlegg og ansvarshavendes rolle, ansvar og oppgaver på den flyttbare boreinnretningen Songa Dee.


Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at regelverksbestemmelser etterleves, med spesiell vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfattet ansvarshavende for elektriske anleggs rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg. Test og vedlikehold av barrierer slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens levetid var en viktig del av verifikasjonene om bord.

Songa Dee er en halvt nedsenkbar boreinnretning bygget i 1984. Innretningen drives av Songa Offshore (Songa). Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i 2009.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Ansvarshavende for elektriske anlegg
 • Nødbelysning
 • Elektrisk anlegg – tekniske forhold
 • Gjennomføring av modifikasjoner
 • Frostbeskyttelse av brannledninger

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Vedlikeholdsstyring
 • Nødavstengningssystem
 • Brannbekjempelsessystem
 • Ytelsesstandarder
 • Midlertidig utstyr
 • Bruk av anerkjente normer

 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77