Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Songa Offshore AS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 4.4. – 30.5.2013 tilsyn med Songa Offshore AS (Songa) og selskapets system for prosjektering og bygging av Cat D boreinnretninger.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp at Songa har definert myndighetskravene og benyttet standarder og andre krav på en rett måte i forbindelse med prosjektering og bygging av Cat D boreinnretninger.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • prosjektgjennomføring og prosjektstyring
  • risiko- og barrierestyring

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • teknisk dokumentasjon
  • roller og ansvar
  • prosedyrer for overlevering av utstyr og systemer
  • arbeidsmiljø
  • høytrykks hydraulikk i kontrollrom
  • systemet for preservering

Journal 2013/340

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77