Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Songa Management as

Petroleumstilsynet gjennomførte 24.4.12 tilsyn med ledelse og storulykkerisiko på Songa Management as.


Mål
Formålet med tilsynet er å undersøke på hvilket grunnlag selskapet, for sin egen del, ved ulike milepæler og anledninger tar stilling til at betingelsene for SUT er ivaretatt.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter.

 

Journal 2012/274

 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77