Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Songa Encourage – logistikk og arbeidsmiljø

Vi har i perioden 14.3.2017 til 24.3.2017 ført tilsyn med Songa Management AS (Songa) sin styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold innen arbeidsmiljø og logistikk på Songa Encourage.


Målet med tilsynet var å verifisere selskapets etterlevelse av egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold innen tilsynsområdene. Arbeidsmiljøforhold for personell på dekk og boredekk ble vektlagt, samt selskapets tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning gjennom vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg.

Det ble identifisert avvik knyttet til Innretningsspesifikke prosedyrer, slangestasjoner, dokumentasjon, samarbeid mellom bedriftshelsetjenestene, vernearbeid og opplæring og informasjon.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til bemanning i driftsfasen, nød-operasjon av løfteutstyr, vedlikehold av ståltau, tekniske og administrative forhold, kartlegging og risikovurdering og oppfølging av tiltak.

Songa har fått frist til 1. august 2017 med å redegjøre for hvordan observasjonene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77