Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Snorre B

Ptil har ført tilsyn innenfor flere fagområder på Snorre B.


Snorre er et oljefelt som ligger i Tampenområdet i Nordsjøen, ca 150 kilometer vest for Florø. Feltet er bygd ut med to flytende, integrerte innretninger, Snorre A og B, og en undervannsbrønnramme som er knyttet til Snorre A. Statoil er operatør for feltet.

Snorre B-innretningen ligger i den nordlige delen av Snorrefeltet. Produksjonen på Snorre B startet i 2001, og innretningen har designlevetid fram til 2021. Statoil har meddelt at de planlegger å søke om forlenget levetid for innretningen.

Ptil førte i tiden 24.10 – 7.11.2016 tilsyn med Statoils håndtering av storulykkes- og arbeidsmiljørisiko på Snorre B. Tilsynet var rettet mot prosessintegritet, arbeidsmiljø, materialhåndtering, vedlikehold, samt boring og brønn. Denne tilsynsaktiviteten er en del av Ptils arbeid med å følge opp innretninger i senfase.

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

  • Oppfølging av arbeidsmiljøforhold
  • Operatørkabin for rørhåndteringskran

Videre ble det påvist et forbedringspunkt knyttet til bruk av prosessnedstengningsventiler som nødavstengningsventiler.

Statoil har fått frist til 1.2.2017 med å melde tilbake hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktet blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95