Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Snorre A

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 4.6. - 22.6.2012 tilsyn med Statoil Utvikling og produksjon Norge (UPN) Drift Sør/Snorre sin oppfølging og overvåking.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp at Statoil UPNs planlegging, gjennomføring og forbedring av oppfølgingsaktiviteter er i henhold til myndighetenes krav.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til selskapets vurdering av egen monitoreringsprosess.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til: 

  • risiko knyttet til total mengde M1-forslag
  • kapasitet til å utføre planlagt oppfølging

Brev til Statoil
Tilsynsrapport - Snorre A

Journal 2012/565

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064