Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sluttdokumentasjonen for bærende konstruksjoner og maritime forhold på Gjøa

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Statoil 16. og 17. mars 2010 på Aker Stord i Leirvik. Tilsynet var knyttet til sluttdokumentasjonen av bærende konstruksjoner og maritime systemer på innretningen Gjøa.


Gjøa (Foto: T. Solstad)

Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunn for tilsynet var at arbeidet med de bærende konstruksjonene og maritime systemene på Gjøa nærmer seg ferdigstillelse, og at Statoil planlegger å søke om samtykke til bruk av innretningen.

Det ble tidligere utført et tilsyn knyttet til prosjekteringen av bærende konstruksjoner og de maritime systemene.

Ved dette tilsynet ble det vektlagt å gjennomgå dokumentasjon knyttet til konstruksjonsdeler og maritime systemer som vi ikke tidligere har gjort tilsyn med.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at dokumentasjonen for konstruksjonssikkerhet var i samsvar med regelverket.

Vi gjennomgikk dokumentasjon knyttet til fabrikasjon av bærende konstruksjoner, testing og dokumentasjon av maritime systemer, vekt og tyngdepunkt samt Statoils verifikasjoner og tilsynsvirksomhet.

Resultat av tilsynet
Det ble avdekket forbedringspunkter knyttet til vekt og tyngdepunktopplysninger, levetider for ankerliner og anker, mangler i operasjonsmanualen, lukking av utestående merknader fra tilsyn og mangelfull verifikasjon.

Journal 2010/113

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |