Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sluttdokumentasjon om konstruksjonssikkerhet på Yme

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 19. januar 2010 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman). Tilsynet var relatert til vektdokumentasjonen for Yme.


Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunn for tilsynet var at arbeidet med de bærende konstruksjonene på Yme nærmer seg ferdigstillelse, og at Talisman planlegger å søke om samtykke til bruk av innretningen.

Det ble tidligere utført et tilsyn knyttet til prosjekteringen av bærende konstruksjoner på Yme og et tilsyn knyttet til fabrikasjon av leggene.

Ved dette tilsynet ble det vektlagt å gjennomgå dokumentasjon knyttet til konstruksjonsdeler som vi ikke tidligere har ført tilsyn med.

Ptil førte 25. og 26. juni 2009 tilsyn med sluttdokumentasjonen knyttet til konstruksjonssikkerhet på innretningen Yme (lenke).

På dette tidspunktet var det ikke mulig å sjekke vektdokumentasjonen, dette ble derfor gjort 19. januar 2010.

Tilsynet ble ført i lokalene til SBM og GustoMSC i Rotterdam. Denne tilsynsrapporten behandler kun denne siste del av tilsynet.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at dokumentasjonen for konstruksjonssikkerhet var i samsvar med regelverket.

Vi gjennomgikk vektdokumentasjon fra leverandør, vektrapporten til GustoMSC og konstruksjonsanalyser knyttet til styrbord kran, en separator, en gasskompressor, boligmodulen og et jekkehus.

Resultat av tilsynet
Det ble avdekket et forbedringspunkt knyttet til manglende samsvar mellom vektdokumentasjonen, vektrapporten og konstruksjonsanalysene.

Journal 2009/561

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |