Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Skrugard

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 3.4.2013 og 4.4.2013 tilsyn med Statoils arbeid med å spesifisere meteorologiske og oseanografiske forhold for Skrugardutbyggingen.


Bakgrunn
Skrugardutbyggingen vil bli den nordligste utbyggingen på norsk sokkel. Innretningene på Skrugardfeltet vil i større grad enn tidligere utbygginger bli påvirket av kaldt klima, da særlig ising, havis og isfjell.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere gjennom stikkprøver at Statoil laget en fornuftig og dokumentert beskrivelse av de meteorologiske og oseanografiske forholdene i området, og i samsvar med gjeldende regelverk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik. 

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Rutiner for kvalitetskontroll av programvare
  • Analyser av data 

Brev til Statoil
Tilsynsrapport – Skrugard 

Journal 2012/1611

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77