Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Silex Gas Norway AS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 15. mai 2013 tilsyn med Silex Gas Norway ASs prosjektstyring og endringsstyring som andelshaver i Gassled. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av et møte med Silex i Stavanger.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å følge opp selskapets egen vurdering av styring av forhold som har betydning for storulykkerisiko.

Som andelshaver har Silex et ansvar for å bidra til at Gassled drives på en forsvarlig måte og i samsvar med krav i regelverket.

Gassled er et norsk selskap som eier infrastrukturen knyttet til gasstransport fra norsk kontinentalsokkel. Gasstransportsystemet består av rørledninger, plattformer, prosessanlegg på land og mottaksterminaler i utlandet.

Journal 2012/1810

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77