Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sikkerhetssystemer på Teessideterminalen

Petroleumstilsynet(Ptil) gjennomførte 6.9.2012 tilsyn med sikkerhetssystemer på Teessideterminalen.


Mål
Målsettingen med tilsynet var å få bekreftet at ConocoPhillips Skandinavia as planlegger, styrer og utfører sine aktiviteter ved Teessideterminalen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

 

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til lukketid for nødavstengingsventiler.


Brev til ConocoPhillips Skandinavia AS 
Brev til - Teessideterminalen

Journal 2012/1064

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064