Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Shell på området korrosjon

Tilsyn med Shell med hensyn til styring av korrosjon under isolasjon.


Flere innretninger på norsk sokkel preges av økende alder og utfordringer knyttet til korrosjon. Høy temperatur øker korrosjonshastigheten, slik at rørledninger som transporterer varme medier er særlig utsatt for korrosjon under isolasjonen. Slike utfordringer finnes både på innretninger til havs og på landanleggene.

Ptil førte 22.4.2015 tilsyn med A/S Norske Shells (Shell) styring med risiko knyttet til korrosjon under isolasjon (KUI). Tilsynet ble gjennomført i form av et heldags møte med relevante personer i selskapet.

Tilsynet fokuserte på selskapets styring av vedlikehold og risikobasert inspeksjon, generelt inspeksjonsopplegg, gjennomføring og rapportering, registrering og oppfølging av funn, samt erfaringsoverføring og læring.

Det ble ikke påvist noen avvik under dette tilsynet.

Det ble påvist ett forbedringspunkt knyttet til kriterier for utvelgelse av risikobasert inspeksjon av isolerte rør og komponenter.

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00