Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Shell – Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 11.mai 2015 tilsyn med Shell og utvidelsesprosjektet på Nyhamna innen fagområdene barrierestyring og risikostyring.


Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Shell ivaretar regelverkskrav til risikostyring og barrierer, spesielt innen området teknisk sikkerhet i utvidelsesprosjekt på Nyhamna.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Risikoreduksjonsprosesser
  • Risikoanalyser

Shell har fått frist til 26.6.2015 med å redegjøre for hvordan avvik vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00