Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Rowan Norway Limited – Rowan Gorilla VI

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 17.-18.juni 2014 tilsyn med Rowan Norway Limited og Rowan Gorilla VI innen fagområdene vedlikeholdsstyring, logistikk (kran og løft), boring og brønnteknologi og beredskap.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere om Rowan Drilling Norway (Rowan) møter regelverkets krav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Ferdigstillelse av vedlikeholdsstyringssystemet
 • Preservering av utstyr
 • Rørhåndteringsdekk
 • Laste- og lager-dekk for helifuel
 • Rømningsveier
 • Brannstasjoner og brannmannsutstyr

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Roller og ansvar
 • Opplæring
 • Kontrollfunksjonen for sikkerhetsventil (BOP)
 • Prosedyrer
 • Rengjøring og vasking av borevæsketanker
 • Ventiler for bulk og borevæske systemer
 • Dør til sementunit maskinrom
 • Merking av utsyr og komponenter i boreområdet
 • Overbordventiler
 • Interne verifikasjoner
 • Nødavstengingssystem (ESD)
 • Opplæring og nødkommunikasjonsutstyr (redningsstrømper)
 • Løst utstyr i trimrom

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77