Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Rowan Drilling Norway AS - Rowan Norway

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 12. - 16.8.2013 tilsynsaktivitet med Rowan Drilling Norway AS (Rowan) innen fagområdet materialhåndtering, løfteutstyr og sikker bruk av løfteutstyr (logistikk) på Rowan Norway.


Mål
Målet for tilsynet var å verifisere overholdelse av regelverkskrav og forutsetningene for SUT vedtak innenfor fagområdet logistikk.

Resultat
det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Sakkyndig virksomhet
  • Vedlikeholdssystem
  • Tekniske forhold
  • Løst løfteutstyr
  • Opplæring
  • Nødoperasjon – Løfteutstyr
  • Verneombudtjenesten

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Koblingsløkker
  • MOB-båt

 

Journal 2012/995

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064