Gå til hovedinnhold

Tilsyn med risikoutsatte grupper ved disponeringsarbeid på Albuskjell 1/6 A

I perioden 20.-22. juni 2013 førte Ptil tilsyn med ConocoPhillips Scandinavia AS (COPSAS) og deres arbeid med oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper i forbindelse med disponeringsarbeid på Albuskjell 1/6A.


Tilsynsaktiviteten mot risikoutsatte grupper ved disponeringsarbeid på Albuskjell 1/6 A inkluderte også Heerema Marine Contractors og AFDecom med underleverandører.

Tilsynsaktiviteten inngår i en av Ptils hovedprioriteringer; Risikoutsatte grupper.

Mål for denne satsningen er å bidra til at selskapene reduserer risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å videreutvikle rammebetingelser og gjennomføre konkrete tiltak.

Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å vurdere hvorvidt det er etablert og implementert et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for grupper av arbeidstakere var identifisert, kartlagt og fulgt opp i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Vårt hovedinntrykk er at prosjektet ble styrt på en god måte og at risikofaktorer ble  identifisert og fulgt opp. Planleggingen i prosjektet synes å være omfattende og risikobasert. Risikoområder var i hovedsak kartlagt og vurdert. Jobbpakker og jobbkort var utviklet på grunnlag av disse vurderingene og arbeidstillatelser ble brukt aktivt for sikker planlegging av arbeidsoppgaver og for å unngå at uforenlige aktiviteter ble utført samtidig. Det er videre vårt hovedinntrykk ut fra intervjuer at arbeidstakerne hadde kunnskap om risikofaktorer i sitt arbeidsmiljø og de fleste hadde kjennskap til ulike tiltak for å redusere risiko, for eksempel begrensninger på arbeidstiden og verneutstyr.

Det ble identifisert to avvik fra regelverket:

1. COPSAS og HMC hadde ikke i tilstrekkelig grad vurdert ulike risikoforhold for arbeidstakere som var innleid til HMC, og som fulgte flaggstats skiftordning. Det var heller ikke i tilstrekkelig grad vurdert hvilke konsekvenser disse forholdene kunne ha for det totale risikobildet for fjerningsoperasjonene på Albuskjell.

2. Arbeidstidsordningene for personell innleid til HMC var ikke i tråd med HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten.

 

Ptil ga 16. juli 2012 pålegg til ConocoPhillips for regelverksavviket knyttet til arbeidstidsordninger.

Les: Pålegg til ConocoPhillips – brudd på arbeidstidsordninger i forbindelse med fjerningsaktiviteter

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77