Gå til hovedinnhold

Tilsyn med risikobasert inspeksjonsfilosofi for rørledninger

Ptil førte 9. september 2010 tilsyn med Gassco og Statoil, som teknisk tjenesteleverandør, rettet mot risikobasert inspeksjonsfilosofi for rørledninger. Tilsynet ble gjennomført sammen med tyske Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) og danske Energistyrelsen (ES).


Tilsynet ble gjennomført i form av møte og verifisering på Kårstøanlegget torsdag 9. september 2010.

Bakgrunn
Risikobasert inspeksjonsfilosofi for rørledninger har vært tema for en rekke myndighetsmøter og søknader de siste årene. Dette tilsynet fokuserer på implementering og bruk av risikobasert filosofi i Gassco og hos Statoil som teknisk tjenesteleverandør.

Mål
Målet for tilsynet var å verifisere at risikobasert metodikk for drift av rørledninger har blitt gjennomført og brukt i henhold til regler og forskrifter og at relevante prosedyrer fra Gassco overholdes.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført etter oppsatt plan.

Det ble notert at Gassco og den tekniske tjenesteleverandøren jobber kontinuerlig med å forbedre det tekniske konseptet og relevant dokumentasjon for risikobasert inspeksjon til å også inkludere komponenter, tredjeparts inspeksjoner, oppdatering i henhold til den nye retningslinjen RP F-116, osv. De regulerende myndigheter vil fortsette sine aktiviteter og følge denne prosessen videre.

Vi avdekket ingen avvik fra lover og regler, men rapporten inneholder observasjoner vedrørende dokumentasjon av endringsstyring og kontinuerlig forbedring, og systematisk tilnærming til risikobasert inspeksjon hvor det finnes rom for forbedring.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77