Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Repsol

Vi har ført tilsyn med hvordan Repsol ivaretar sine plikter som rettighetshaver i utvinningstillatelser.


Repsol Norge AS (Repsol) har vært aktør på norsk sokkel siden 2003. Selskapet er rettighetshaver i 25 utvinningstillatelser, og er operatør for Gyda, Blane, Rev, Varg og Yme.

Selv om operatørselskapet har et særlig ansvar for å etterleve regelverket, har også rettighetshavere en rolle i denne sammenhengen. Vi har i flere tilfeller ført tilsyn med rettighetshavere for å verifisere at disse ivaretar sin rolle og sitt ansvar.

Tilsynet med Repsol fant sted i form av et møte i selskapets lokaler i Stavanger 9. mai. Hensikten med tilsynet var å verifisere at Repsol har et styringssystem og en praktisk oppfølging av sin rolle i utvinningstillatelsen i samsvar med krav i regelverket, og at selskapet har en robust kompetanse og kapasitet.

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket i tilsynet.

Det ble imidlertid identifisert et forbedringspunkt om en mer strukturert tilnærming til hvordan Repsol
styrer lisensarbeid med hensyn til sikkerhetsrelaterte forhold.

Vi har bedt Repsol innen 20. juli 2017 å melde tilbake hvordan forbedringspunktet blir vurdert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77