Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio- og telekommunikasjonssystemer – Ringhorne

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 18. til 20. september 2012 tilsyn med innretningen Ringhorne. Tilsynsoppgaven var rettet mot forhold knyttet til radio- og telekommunikasjonssystemer.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere forhold knyttet til tekniske forhold og vedlikehold av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen, vurdert opp mot relevante krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til VHF DSC radio i kontrollrom

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • radioutstyr i radiorom
  • radioutstyr i livbåter
  • radioutstyr i redningsredskaper
  • antenner
  • UHF radioutstyr for internkommunikasjon

Brev til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
Tilsynsrapport - Ringhorne

Journal 2012/1052
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77