Gå til hovedinnhold

Tilsyn med radio- og telekommunikasjonssystemer på Troll A

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil), med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen, førte 14. – 15. desember 2009 tilsyn med innretningen Troll A, rettet mot forhold knyttet til radio- og telekommunikasjonssystemer. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav, men sju forbedringspunkter.


Bakgrunn for tilsynet
Bakgrunn for tilsynet var knyttet til oppfølging av relevante krav og veiledning i HMS-forskriftene og tilsvarende tilsyn på Troll A (foto) gjennomført i september 2001.

Troll A (source: Statoil)

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere forhold knyttet til tekniske forhold og vedlikehold av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen, vurdert opp mot relevante krav i HMS-forskriftene, først og fremst innretningsforskriftens § 17 om systemer for intern og ekstern kommunikasjon, § 18 om kommunikasjonsutstyr, aktivitetsforskriftens § 19 om kompetanse, § 71 om kommunikasjon, samt kapittel IX om vedlikehold, §§ 42 – 46.

Resultat av tilsynet
Det ble notert sju observasjoner som klassifiseres som forbedringspunkter innenfor området radio- og telekommunikasjonssystemer.

Journal 2009/1058

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |